طراحی و تنظیم قرارداد حرفه‌ای را تجربه کنید!

وندا فرآیندهای تخصصی حقوقی را به منظور طراحی و تنظیم قراردادهای حرفه‌ای به کارآفرینان فعال در زمینه فناوری ایجاد کرده است.

چرا باید در تنظیم قرارداد دقت نمود؟!

قراردادهای حقوقی نکات ریز و تعهدات مختلفی را شامل می‌شود. قرارداد خوب و حرفه ای از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری می‌کند. تیم حقوقی وندا دارای تجربه‌ای بلندمدت در همکاری با استارتاپ‌ها و قراردادهای حقوقی مربوط به آن‌ها است.

به سادگی گفتن ۱، ۲، ۳ ...

  • شرح درخواست
  • ساخت حساب کاربری
  • ثبت درخواست
انتخاب فایل ضمیمه

Acquisition of Donors

How have you been doing in acquiring donors?

Retention of your donors

How long can you keep your donors and their donations?